Dia Nacional de la Nutrició

2 June, 2016

imagenEl Dia Nacional de la Nutrició se celebra cada 28 de maig amb l’objectiu d’ensenyar a la població a establir correctes hàbits alimentaris i millorar d’aquesta manera la salut i la nutrició de l’organisme.

la nutrició fa referència a la ingesta d’aliments en relació amb les necessitats de l’organisme i és un dels pilars de la salut i el desenvolupament. Una correcta nutrició reforça el sistema immunitari, baixant el risc de contraure malalties, permetent gaudir d’una salut més robusta.
Mentre que als països desenvolupats el 20% dels nens menors de 5 anys tenen sobrepès, als països en vies de desenvolupament segueixen enfrontant-se al problema de la desnutrició. Una agricultura tecnificada i sostenible pot fer front a aquest problema alhora que permet el desenvolupament de les generacions futures.
En 2050, es preveu que la població mundial arribi als 9.000 milions, amb majors taxes de creixement en els països en vies de desenvolupament. Actualment, 925 milions de persones en aquests països no disposen d’aliments suficients (FAO, 2010), el que equival a més que les poblacions dels Estats Units, Canadà i la Unió Europea juntes. Això unit al fet que, segons els estudis, seran els països més afectats pel canvi climàtic, fa que l’escenari futur sigui preocupant.
En els propers deu anys, alguns països africans podrien veure les seves collites reduir fins a un 50% a causa de l’escassetat d’aigua, 600.000 km2 classificats com “amb limitacions moderades d’aigua” patiran restriccions severes (ONU, 2015). La degradació de la terra amenaça a gairebé 1.000 milions de persones en uns 100 països i s’estima que aproximadament un terç de la superfície terrestre s’estigui desertitzant.
Segons la FAO, la producció d’aliments a nivell mundial supera les 6.600 milions de tones. La major part dels països ocupa totes les seves terres agrícoles amb pràctiques no sostenibles, tenint molt difícil l’augmentar la productivitat d’aquestes àrees. L’agricultura és fonamental en els països en vies de desenvolupament. El bon funcionament del sector agrícola, tecnificat i adaptat als reptes que ens planteja el canvi climàtic, és esenciar per garantir la seguretat alimentària. A més, s’ha relacionat mitjançant diversos estudis els beneficis de la productivitat agrícola enfront de la pobresa. Per exemple, un increment del 10% en el nivell de producció agrícola a l’Àfrica s’associa a un 7,2% de disminució de la pobresa (IFPRI, 2004).
Davant l’escenari contemplat per a les pròximes dècades, l’agricultura s’ha d’enfrontar a un doble desafiament. D’una banda, ha de mantenir la tendència positiva de la demanda d’aliments per abastir una població creixent. De l’altra, ha d’assegurar l’impuls de l’oferta per aconseguir preus més baixos en els aliments ja que el creixement poblacional es donarà principalment en països en vies de desenvolupament. Garantir la seguretat alimentària exigeix importants avenços pel que fa a productivitat agrícola i competitivitat. Davant d’això, la solució més viable és una agricultura tecnificada que permetrà augmentar la producció de les terres ja utilitzades per a cultiu mentre s’adapta a aquests als canvis ambientals produïts per l’escalfament global.